Stønad fra folketrygden?

Økonomisk støtte

Behandling hos tannlege

Det finnes visse unntak og støtteordninger som kan lette økonomiske bekymringer for enkelte pasienter. Det er viktig å være klar over dine rettigheter og muligheter når det gjelder stønad fra folketrygden. I denne sammenhengen kan en grundig vurdering fra din tannlege være avgjørende for å sikre at du får den støtten du har krav på. I listen under vil vi utforske ulike diagnoser og tilstander som gir rett til stønad, og hvordan denne informasjonen kan være til nytte for enkeltpersoner.

Her er listen over diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad fra folketrygden:

  • Sjelden medisinsk tilstand (egen diagnoseliste under «Relatert informasjon» til høyre på siden eller spør tannlegen)
  • Leppe-kjeve-ganespalte
  • Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
  • Infeksjonsforebyggende behandling ved særlige medisinske tilstander (organtransplantasjon, ulike krefttilstander, hiv/aids)
  • Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
  • Periodontitt (tannkjøttsykdom)
  • Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
  • Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
  • Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
  • Hyposalivasjon (munntørrhet)
  • Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)
  • Tannskade ved godkjent yrkesskade
  • Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
  • Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne (tilstand som har vart i mer enn ett år og forårsaket redusert tannhelse)

Les mer om dette på HELFO sine nettsider.

Logo for Helfo

Tilbake til Forsiden Tilbake til Aktuelt
Footer

Din ledende tannlege: «Vi bryr oss litt mer».
Dronningens gate 12, 3211 Sandefjord. Tlf.: +47 334 66 133.
PERSONVERN // © 2024 : Tannklinikken Marisol & Kaldheim AS