Ord og uttrykk

Venteværelse og klinikkleder Hilde Hildrum Andersen

Her finner du en oversikt over faguttrykk og nøkkelbegreper som brukes innen tannhelse og tannpleie.

Kjeveortopedi

Kjeveortopedi (tannregulering) handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bitt- og tannstillingsfeil. Ca 30% i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov.

Kjeve- og ansiktsradiologi

Kjeve- og ansiktsradiologi omfatter bildediagnostikk av tenner, kjever og ansikt.
Alle tannleger gjør bildediagnostikk ved hjelp av røntgenbilder av tennene og kjevebenet rundt tennene. En benytter gjerne en spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi ved behov for mer avanserte radiologiske utredninger, som f.eks. undersøkelser med CT/CBCT og MR, eller ved behov for ny vurdering av allerede utførte undersøkelser.

Endodonti

Endodonti omhandler diagnostikk og behandling av tannens indre (pulpa) og umiddelbart omkringliggende strukturer. Tannens pulpa inneholder bløtvev med blant annet nerver og blodårer. Ved sykdom i pulpa er behandlingen oftest rotfylling.

Periodonti

Periodonti omhandler diagnostikk og behandling av tannkjøttsbetennelser. Systematisk behandling av marginal periodontitt (tannkjøttsbetennelse med bentap) gir rett til bidrag fra folketrygden. Dersom en har mistet en eller flere tenner på grunn av tannkjøttssykdom kan periodontisten (spesialist i periodonti) i noen tilfeller erstatte tannen/tennene med implantatforankrede porselenskroner. Behandlingen må utføres i samarbeid med en spesialist i oral protetikk eller en allmenntannlege som er godkjent til å gjøre implantatprotetikk for trygdens regning. I noen tilfeller vil en også samarbeide med kjeve- og ansiktsradiolog. Behandlingen gir rett til bidrag fra folketrygden.

Odontofobi

Odontofobi (tannlegeskrekk) er en fobi som kjennetegnes av irrasjonell eller overdreven frykt for tannleger og tannbehandling. Ofte er odontofobi kombinert med eller forvekslet med sprøyteskrekk.

Etikk

Etiske regler som fastlegges av tannlegene selv, skal danne grunnlaget for en verdig utøvelse av tannlegens yrke. De etterfølgende regler er basert på allment, godkjente normer for etikk, på god moral og hevdvunnen skikk innenfor yrket. Regler kan ikke dekke alle forhold i en tannleges yrkesliv. Disse regler vil derfor være ufullstendige, og deres ånd – like meget som deres bokstav – må være tannlegens rettesnor. Ved tvil om bestemmelsens rekkevidde og innhold anbefales det å ta kontakt med NTFs sekretariat eller styret i lokalforeningen for nærmere veiledning.

Helsemyndigheter o.a.

Tannlegers virksomhet berøres av mange forhold som ulike nasjonale politiske, byråkratiske og faglige myndigheter har ansvar for – enten stykkevis og delt, som Strålevernet og Legemiddelverket, eller fullt og helt, som Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet.

Trygd og tannbehandling

Offentlig støtte til tannbehandling kanaliseres på prinsipielt to måter, enten ved bevilgninger til Den offentlige tannhelsetjenesten som gir gratis behandling til prioriterte grupper, eller gjennom ulike støtte- og bidragsordninger. Viktigst blant sistnevnte er folketrygdens ytelser til tannlegehjelp. I tillegg gir staten erstatning til voldsofre, og kommunene kan yte sosialhjelp til tannbehandling. Disse ordningene reguleres gjennom lover og forskrifter. Ytterligere bestemmelser gis av den myndighet som administrerer den aktuelle loven. For saker som kommer inn under lov om folketrygd, utgir HOD utfyllende rundskriv, forskrift til folketrygdlovens § 5-6 og takster for tannbehandling.

Klageordning

I de fleste tilfeller kommer tannlege og pasient til enighet, både om den faglige utførelsen av tannbehandlingen og prisen på behandlingen, uten bistand utenfra. Noen ganger kan det imidlertid oppstå problemer som ikke lar seg løse eller pasienten ønsker å få en faglig vurdering fra andre. Da kan det være nyttig å henvende seg til den lokale klagenemnda, som kan fungere som et ‘konfliktløsningsorgan’. Alle lokalforeninger har en slik nemnd. Klagenemnda har som oppgave å besvare forespørsler og/eller behandle klager fra publikum på den faglige utførelsen av behandlingen. Klagenemndene har ikke kompetanse til å ta stilling til krav om erstatning. Besvarelsen av forespørsler og behandling av klager er gratis. Dette er en service for pasienter hos tannleger som er medlemmer av Den norske tannlegeforening (NTF). Alle pasienter kan dessuten alltid henvende seg direkte til Helsetilsynet i fylket eller Statens helsetilsyn.

Logoen til Statens Helsetilsyn

Tilbake til Forsiden Tilbake til Aktuelt
Footer

Din ledende tannlege: «Vi bryr oss litt mer».
Dronningens gate 12, 3211 Sandefjord. Tlf.: +47 334 66 133.
PERSONVERN // © 2024 : Tannklinikken Marisol & Kaldheim AS