Behandlingsalternativ

Tannlege Marisol i Sandefjord

Grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse danner grunnlaget for valg av behandlingsalternativ

I virkeligheten er det kun et fåtall av oss som har perfekte tenner uten kariesangrep eller fyllinger. Sannsynligvis kan du lett se en fylling eller to i din egen munn, en fylling som fyller en kavitet (hull) i tannen som følge av ekskavering (utborring) av karies. I mange tilfeller er det snakk om amalgamfyllinger som kan gå i stykker, svekker tannen (sprekkdannelse) eller at det oppstår nye kariesangrep under eller rundt fyllingen. Cerec er en metode brukt av tusener av tannleger på verdensbasis siden 1987, ikke bare ved utskiftning av gamle deffekte fyllinger men også ved gjennoppbygging av tenner med nye kariesangrep eller restaurering av tenner som på annet vis har gått i stykker.

Grundig klinisk og røntgenologisk undersøkelse danner grunnlaget for valg av behandlingsalternativ. En enkel fylling eller krone avhenger av hvor mye frisk tannsubstans som gjenstår og kliniske vurderinger gjort av tannlege. Deretter settes bedøvelsen slik det videre arbeidet kan utføres smertefritt. Tannen prepareres så til slik at den passer tiltenkt restaurering.

SE OGSÅ: CAD-CAM teknologi

Et optisk avtrykk tas av tannen. Denne metoden erstatter et avtrykk tatt med flytende materiale i en avtrykksform. Tannen sprayes med et kontrastmiddel som er et ikke-toksisk pulver.

Avanserte beregninger omgjør det fotografiske avtrykket av den preparerte tannen til et computerfremstilt 3D bilde. Tannlegen bruker den datafremstilte modellen til å fremstille og tilpasse restaureringen. Når tilfredsstillende resultat er oppnådd sendes informasjon videre til en separat freseenhet. En keramisk blokk som har passende farge monteres i fresemaskinen.

10-20 minutter senere er den helkeramiske tannfargede restaureringen ferdig og klar for å plasseres der den hører hjemme i munnen. Din tannlege kontrollerer tilpasning og at den er riktig i bitt. Restaureringen poleres før den endelig sementeres.

Tannklinikkens motto "Vi bryr oss litt mer"

Tilbake til Forsiden Tilbake til Tjenester
Footer

Din ledende tannlege: «Vi bryr oss litt mer».
Dronningens gate 12, 3211 Sandefjord. Tlf.: +47 334 66 133.
PERSONVERN // © 2024 : Tannklinikken Marisol & Kaldheim AS